කිරි අල


දේශීය ව්‍යවහාරික වෙනත් නම් :
කිරි අල / කොළ කන අල

ඖෂධීය හා පෝෂණීය ගුණ
වාෂ්පයෙන් සිදු වූ පිළිස්සීම් සුව කරයි. ශරීර ශක්තිය වර්ධනය කරයි.  ඇස්වල පෙනීම දියුණු කරයි. සෙම් ගතිය නසයි.
ආහාර ලෙස සකස් කර ගන්නා අාකාරය හා ඖෂධීය ප්‍රයෝගය
1. කිරි අල පෙති යුෂ
  • කොළ කන ගසේ පිත්තේ යුෂ ස්වල්පයක් ගෙන වාෂ්පයෙන් පිළිස්සුණු ස්ථානයක (දිය බුබුළු නැඟීමට පෙර) තැවරීමෙන් දිය බුබුළු නොනඟී.
 
2. කිරි අල ගසේ අලවල නානු

  • කිිරි අලය ගලවා ගත් පසු සෝදා හොඳින් සුද්ධ කරගෙන නෑඹිලියේ හොඳින් ගා ගන්න. මෙසේ නානු එන ආකාරයට සකසා ගෙන පිළිස්සුණු ස්ථානයක දිය බුබුළු වල තවරන්න. ඉන්පසු තුවාලය වියළි යාම සිදුවේ. දිනකට දෙවරක් මෙසේ ආලේප කිරීමෙන් පිළිස්සුණු තුවාල සුව වේ.
3. කිරි අල පිති සහ කොළ සම්බලය

  • අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය - කිරි අල කොළය සහ පිත්ත , අමු මිරිස් කරල් 03 , උම්බලකඩ 5 g , දෙහි බෑයක යුෂ , ලුණු ස්වල්පයක් , ගා ගත් පොල් මිටක් , රතුළූණු ගෙඩි 06 ක්
  • සාදන ක්‍රමය - කිරි අල කොළය සහ පිත්ත හොඳින් සෝදාගෙන පිත්තේ පවතින රේණු ඉවත් කරන්න. සෝදා පිරිසිදු කරගත් කිරි අල කොළය සහ පිත්ත සිහින්ව ලියා ලුණු වතුරෙන් මිරිකා ගන්න. (ලුණු වතුරෙන් සේදීම අවශ්‍යම නොවේ.) ගා ගත් පොල් ලියාගත් රතුළූණු, උම්බලකඩ හා අමු මිරිස් සමඟ සිහින්ව ලියා ගත් කිරි අල පිති කොළ හා පිති කැබලි මිශ්‍ර කර දෙහි ඇඹුල් සමඟ හොඳින් අනාගන්න.

මෙම සම්බලය නිතරම ආහාරයට හසු කර ගැනීමෙන් ශරීර ශක්තිය සහ ඇස් පෙනීම දියුණු කරවයි.


(දමයන්ති ගොඩමුල්ල මහත්මිය - "සුවසෙත ගෙන දෙන දේශීය අල බෝග")